Đài Loan

Đài Loan
Tour Đài Loan: Đài Trung - Làng Cầu Vồng - Cao Hùng - Đài Bắc (China Air)
Tour Đài Loan: Đài Trung - Làng Cầu Vồng - Cao Hùng - Đài Bắc (China Air)

TP Hồ Chí Minh - Đài Loan

Đánh giá: 4.9 ( 20 đánh giá )

Điểm khởi hành: TP Hồ Chí Minh

22/4/2020
Atoz-2020-BV52I9S7

9,890,000 đ

8,390,000 đ

2,990,000 đ

ĐẶT TOUR Mua - Còn chỗ

29/4/2020
Atoz-2020-L4YSOIFC

12,890,000 đ

10,990,000 đ

3,890,000 đ

ĐẶT TOUR Mua - Còn chỗ

6/5/2020
Atoz-2020-YNF6A2MQ

9,890,000 đ

8,390,000 đ

2,990,000 đ

ĐẶT TOUR Mua - Còn chỗ

20/5/2020
Atoz-2020-2TS4BFWU

10,490,000 đ

8,990,000 đ

3,190,000 đ

ĐẶT TOUR Mua - Còn chỗ

3/6/2020
Atoz-2020-ADGYOT5N

10,490,000 đ

8,990,000 đ

3,190,000 đ

ĐẶT TOUR Mua - Còn chỗ

17/6/2020
Atoz-2020-ZEI8RODW

10,490,000 đ

8,990,000 đ

3,190,000 đ

ĐẶT TOUR Mua - Còn chỗ

8/7/2020
Atoz-2020-RL236KE6

10,490,000 đ

8,990,000 đ

3,190,000 đ

ĐẶT TOUR Mua - Còn chỗ

22/7/2020
Atoz-2020-C38CXO4A

10,490,000 đ

8,990,000 đ

3,190,000 đ

ĐẶT TOUR Mua - Còn chỗ

4/8/2020
Atoz-2020-2PUT8BWM

10,490,000 đ

8,890,000 đ

3,190,000 đ

ĐẶT TOUR Mua - Còn chỗ

5/8/2020
Atoz-2020-N63XRQ6B

10,490,000 đ

8,990,000 đ

3,190,000 đ

ĐẶT TOUR Mua - Còn chỗ

18/8/2020
Atoz-2020-A4H38HT5

9,890,000 đ

8,390,000 đ

2,990,000 đ

ĐẶT TOUR Mua - Còn chỗ

19/8/2020
Atoz-2020-O32IL56L

9,890,000 đ

8,990,000 đ

3,190,000 đ

ĐẶT TOUR Mua - Còn chỗ

2/9/2020
Atoz-2020-UW2SGDOW

9,890,000 đ

8,390,000 đ

2,990,000 đ

ĐẶT TOUR Mua - Còn chỗ

16/9/2020
Atoz-2020-PUR8L807

9,890,000 đ

8,390,000 đ

2,990,000 đ

ĐẶT TOUR Mua - Còn chỗ

7/10/2020
Atoz-2020-5XI4QNEF

9,890,000 đ

8,390,000 đ

2,990,000 đ

ĐẶT TOUR Mua - Còn chỗ

21/10/2020
Atoz-2020-2VSCN4CA

9,890,000 đ

8,390,000 đ

2,990,000 đ

ĐẶT TOUR Mua - Còn chỗ

Tour Đài Loan mùa hoa anh đào: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng - Đài Nam (VJ)
Tour Đài Loan mùa hoa anh đào: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng - Đài Nam (VJ)

TP Hồ Chí Minh - Đài Loan

Đánh giá: 4.9 ( 20 đánh giá )

Điểm khởi hành: TP Hồ Chí Minh

29/4/2020
Atoz-2019-QX80PPKT

12,990,000 đ

11,690,000 đ

3,890,000 đ

ĐẶT TOUR Mua - Còn chỗ

20/5/2020
Atoz-2019-12LB4DL7

7,990,000 đ

7,190,000 đ

2,390,000 đ

ĐẶT TOUR Mua - Còn chỗ

21/5/2020
Atoz-2019-16JQCQM1

8,990,000 đ

8,090,000 đ

2,690,000 đ

ĐẶT TOUR Mua - Còn chỗ

27/5/2020
Atoz-2019-3MXPSUV2

7,990,000 đ

7,190,000 đ

2,390,000 đ

ĐẶT TOUR Mua - Còn chỗ

30/5/2020
Atoz-2019-X398OG2K

8,990,000 đ

8,090,000 đ

2,690,000 đ

ĐẶT TOUR Mua - Còn chỗ

10/6/2020
Atoz-2019-9BSY58RK

7,990,000 đ

7,190,000 đ

2,390,000 đ

ĐẶT TOUR Mua - Còn chỗ

24/6/2020
Atoz-2019-4LZHPF6J

7,990,000 đ

7,190,000 đ

2,390,000 đ

ĐẶT TOUR Mua - Còn chỗ

11/11/2020
Atoz-2019-6U0HZGYA

9,990,000 đ

8,990,000 đ

2,990,000 đ

ĐẶT TOUR Mua - Còn chỗ

Tour Đài Loan tết 2020 (mùng 5): Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng - Đài Nam
Tour Đài Loan tết 2020 (mùng 5): Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng - Đài Nam

TP Hồ Chí Minh - Đài Loan

Đánh giá: 4.9 ( 20 đánh giá )

Điểm khởi hành: TP Hồ Chí Minh

Tour Đài Loan Tết 2020 (mùng 3): ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG
Tour Đài Loan Tết 2020 (mùng 3): ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG

TP Hồ Chí Minh - Đài Loan

Đánh giá: 4.9 ( 20 đánh giá )

Điểm khởi hành: TP Hồ Chí Minh

Tour Đài Loan tết 2020 (mùng 2 & 3): ĐÀI BẮC – CV DƯƠNG MINH SƠN – NAM ĐẦU – CAO HÙNG - ĐÀI TRUNG
Tour Đài Loan tết 2020 (mùng 2 & 3): ĐÀI BẮC – CV DƯƠNG MINH SƠN – NAM ĐẦU – CAO HÙNG - ĐÀI TRUNG

TP Hồ Chí Minh - Đài Loan

Đánh giá: 4.9 ( 20 đánh giá )

Điểm khởi hành: TP Hồ Chí Minh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG


Phone: (028) 3847 6888

Hotline: 0901 496 118

Email: cskh@atoztravel.vn

Để lại thông tin AtoZ sẽ gọi lại tư vấn

TIN TỨC LIÊN QUAN